Connect with us

ಭಾವ ಭೈರಾಗಿ

ಕನಸುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ..!

Published

on

  • ಕ್ರಾಂತಿರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮೈಸೂರು

ಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ಅವು ನೆನಪಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶುಭ ಕನಸುಗಳು ಹಾಗು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದೆಂದು, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪಾಪವೆಂದೂ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಏನಾದರು ಕೇಡು ಕಾದಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು, ಪಾಪ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕೇಡಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ದೇವಮಾನವರ ಬಳಿಗೋ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಹವನ ಮಾಡಿಸಿ, ಪಾಪ ಅಥವಾ ಕೇಡಿನಿಂದ ಪಾರಾದವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಟ್ಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಹಲವರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಬಳಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಇದೆ.

ಇಂತಹವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು ಈ ಒಂದು ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ.

ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 1899 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಿಗ್ಮನ್ದ್ದ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ಘ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನಸುಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ‘INTERPRETATION OF DREAMS‘ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಬಯಕೆಗಳು, ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳಾಗಿ ಬರುವುವೆಂದೂ, ಅವು, ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುವುವೆಂದೂ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕನಸು ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕನಸು ಬೀಳುವ ಮನುಷ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಕನಸೇ ಬೀಳದ ಮನುಷ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಜವಾಗಿ ಕನಸುಗಳು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲಿ ನಾವು ಉಪಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬರುವುವು. ಹಾಗೆಯೇ, ಶಾಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನಸುಗಳು ಬರುವುದು.

ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಶಾಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ದೇಹ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕನಸುಗಳು ಬರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ನಮಗೆ ಎಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆಯೆಂದು ಅವಲೋಕಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭದಿಸಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದವರಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊ, ಸ್ನೇಹಿತರೋ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೋ, ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳೋ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಸುವವರೋ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಡೆದಿರುವುವೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದಾದರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ದೇಹದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಆಕಾರಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಕಾರ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಭಯಂಕರ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ನಾವು ಭಯಪಡುವ ವಸ್ತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಅವು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಘಟನೆಗಳೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳೂ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದು, ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಡಗಿರುವ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಬಯಕೆಗಳು ಬೇರೆ ರೂಪ ತಾಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗು ಘಟನೆಗಳೂ ಸಹಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ವಿಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ಕೆಟ್ಟ ಹಾಗು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಬಂದರೆ, ಕನಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಲೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಗ್ಮನ್ಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ, “ಅವನಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿ, ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾಗು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅಸಯ್ಯ ಪಟ್ಟಿಕೊಂಡನು”. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ನಾನು, “ಆ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಯ್ಯ ಪಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದು, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಯ್ಯ ಪಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು” ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ, “ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೆದೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದು ಒಂದು ನೀರು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದ”. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಾನು “ಅವನ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಭಯವಿದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಮುರಿದುಬೀಳುವ ಭಯವಿದ್ದಾಗ ಈ ತರಹದ ಕನಸ್ಸುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ”.

ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಗ್ಮುಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು “ಫ್ರೀ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್” ಎಂಬ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಜನರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು.

(ಖ್ಯಾತ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಿಗ್ಮನ್ಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನ.)

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

ಭಾವ ಭೈರಾಗಿ

ಕವಿತೆ | ಕಿಚನ್ ವಕ್ತ್

Published

on

ಕವಯಿತ್ರಿ : ಸಂಘಮಿತ್ರೆ ನಾಗರಘಟ್ಟ
  • ಸಂಘಮಿತ್ರೆ ನಾಗರಘಟ್ಟ

ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ
ಎದ್ದೋ ಬಿದ್ದೋ ಎಂದು
ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲು ಬಾತ್ ರೂಂ
ನತ್ತ ಹೋಗುವುದೇ ತಡ
ಅಲ್ಲಿನ‌ ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ
ಹಿಡಿ ಮಾತ್ರದ ನನ್ನ ಮುಖ
ಥೇಟ್ ಆಟದ ರೋಬೋಟ್
ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು
ಒಳಗಿನಿಂದ‌ ಕದ ತೆಗೆದು
ಆಚೆ ಹೆಜ್ಜೆ‌‌ಯಿಡುವ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ
ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಸಿದ್ಧ
ಬಿಸಿ ನೀರು ಒಬ್ಬರಿಗಾದರೆ
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಫಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ
ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ಗ್ಲಾಸ್
ಗಾಜಿನದೋ ಸ್ಟೀಲ್ ನದೋ
ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ
ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿನ‌ ಹಾಲು
ಉಕ್ಕಿ ತನ್ನ‌ ಹಿತ ಶತ್ರು
ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯುಬ್ ನತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು
ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಕ್ ನತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ
ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆ ಸೌಟು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ
ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನದ ಅಗುಳು
ಇನ್ನು ಅರೆಬರೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದ
ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿನ ಕಲ್ಮಶದಂತಿತ್ತು
ರಾತ್ರಿ ,ಹಗಲು ಮಾಡುವ
ತಿಂಡಿ -ಕೆಲಸಗಳ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ
ನಿದ್ದೆ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮುಖ
ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದಂತಾಗಿತ್ತು….
ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ
ಸೋಫಾ ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು
ಸುದ್ದಿ ಫೀಡ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ
ಅಕ್ಕಿ ರಾಗಿಯ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಏರಿತ್ತು
ಯಾಕೋ ಈಗಲೂ ದಾಸರಿರಬೇಕಿತ್ತು
ಸಮ‌ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಅಳೆದು
ನಮ್ಮವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ತುಂಬಿಸಬೇಕೆನಿಸಿತು.

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

Continue Reading

ಭಾವ ಭೈರಾಗಿ

ಕವಿತೆ | ರೇಖೆಗಳು

Published

on

ಕವಯಿತ್ರಿ : ಡಾ.ಸಿ. ಪುಷ್ಪಲತ ಭದ್ರಾವತಿ
  • ಡಾ.ಪುಷ್ಪಲತ ಸಿ ಭದ್ರಾವತಿ

ಗಡಿ ದೇಶಗಳೇನೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಿ
ಆದರೆ,
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಗತಿಯೇನು
ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯು ಒಂದಿರುವಾಗ
ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿಗೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಲಾದಿತೆ

ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣವೇನೋ ಮಾಡಿದಿರಿ
ಆದರೆ,
ಜರಿಗಳು, ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ಮಾಡಿದಾದರೂ ಏನು
ಪೂಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತೀರ್ಥವೆ
ಆಬೆಜಂಜಂ, ಹಾಲಿ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಜಲ
ಫಾದರ್,ಪೂಜಾರಿ,ಮೌಲ್ವಿ
ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿದದ್ದು ನೀರು
ಕೊನೆಗೂ ಅದರ ಮೂಲರೂಪ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ

ಮನುಷ್ಯ ,ಪ್ರಾಣಿ,ಮರಗಿಡಗಳ
ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವವನು ಮೂರ್ಖನೇ ಇರಬೇಕು .
ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ನರಮಂಡಲವನೊಮ್ಮೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ
ಬದುಕಲಾದಿತೆ
ಏನು?
ಕ್ರಿಸ್ತನೇನಾದರು ಬಂದು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದನೇ
ಅಲ್ಲಾನೇನಾದರು ಬಂದು ರಾಮಮಂದಿರ ಕೆಡವಿದನೇ
ಶಿವನೇನಾದರು ಬಂದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದನೇ..!?

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

Continue Reading

ದಿನದ ಸುದ್ದಿ

ಇರುಳ ತಾರೆಗಳಂತೆ ಬೆಳಕೊಂದು ಮಿನುಗುವುದು..!

Published

on

  • ಪ್ರೀತಿ.ಟಿ.ಎಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ

ಬೇಂದ್ರೆಯವರು “ಇರುಳ ತಾರೆಗಳಂತೆ ಬೆಳಕೊಂದು ಮಿನುಗುವುದು, ಕಳೆದ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನೆನೆದಂತೆಯೆ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಖೀ ಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಹಿದಿನಗಳ ನೆನಪೇ ಬೇಡ, ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಎಳೆತನದ, ಕೆಳೆತನದ ದಿನಗಳ ನೆನಪೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ; ಕಾಲನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಆ ಕನಸುಗಳ ನೆನಪು ಮರೆಯಾಗದಿರಲಿ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆಂತ ಬರಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀರ! ನಿಮಗಿಂದು ಬರೀ ಹೊಸ ವರುಷ. ಆದರೆ ನನಗೋ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗಿಸುವ ದಿನ. ಯಾಕೇ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕರಿಣಿಸಿ, ಸಮಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕಿಂಚಿತಾದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಭಾವಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿದ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜನುಮ ದಿನ.

ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕಿಂತ ಇವರೀರ್ವರ ಜನುಮವೇ ಅದೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ. ಅದೇನೋ ಸಡಗರ. ಹಳೆಯ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಅದೇನೋ ಕಾತುರದಿಂದ ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗುವಾಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು- ಮುಳ್ಳುಗಳಿರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ! ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದಾಗಲೇ ಸುಖ ಸಾಗರ ಎಂಬ ಅವರ ಆಶಯದ ನುಡಿ ಮಾತುಗಳು ಬಹುಶಃ ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮಾಮೂಲೀ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಭಾರಿ, ನನಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ. ಸಾವಿರ ನೋವು, ದುಃಖ-ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಎದೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಕೊರಗುತ್ತ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಡು-ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಭಿತ್ತುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖದಲ್ಲೆ ಬೆಳೆದ ನಮಗೆ ಕಹಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆಯೇ!

ಅಪ್ಪಜಿ-ಅಮ್ಮನ ಆಸೆಯಂತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಆಸೆ ತೀರಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ತಿಳಿದ್ದದ್ದು. ಜೀವನದ ಆಳವೆಷ್ಟು ಎಂದು? ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ರೋಧನೆ, ನೋವು, ಒಂಟಿತನ, ಕಷ್ಟ, ಉಪವಾಸ, ಅನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಅಷ್ಟು ಪಾಠಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತ ಹೋದದ್ದು. ಎಂತಹ ಒದ್ದಾಟದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ನಗ್ತ ನಗ್ತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ನಗುವಿನ ಹಿಂದಿನ ದುಃಖನ ಗುರುತಿಸಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬುತ್ತ ಬಂದವರು.

ಜನವರಿ 1 ಬಂತೆಂದರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ. ಈ ಭಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆನೂ ಮಾಡಿದೇನು? ಕಡೆಪಕ್ಷ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಬಂದು ಬಿಡಲೇ ಎಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡಲೇ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ದುಡಿತ್ತಿದ್ದಿನಾದರು ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರುವ ಅಷ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಹಾಕ್ತಿದೆ. ಈ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೇ ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿ.

ಅಪ್ಪಜಿ-ಅಮ್ಮ ಈ ಭಾರಿ ಹೊಸ ವರುಷದ ಹೊಸ ಆಚರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರು ಬೇಸರಿಸದಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವು ಕಂಡ ಹೊಸ ಕನಸಿನ ಗೂಡೊಂದನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಂದ ದಿನವೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜನುಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಡನೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಾದರು, ನನ್ನ ಸಹಪಯಣಿಗರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮುಂದಿನ ಪಯಣದ ಬುತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ.

ಇಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅನುಭವಗಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶಯವನ್ನು ನೆನಸಾಗಿಸೋ ಸಾವಿರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಶ್ರಮದಾಯಕ ದುಡಿಮೆ ಬಳಿಕ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು, ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ, ಅನುಬಂಧವನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ಹೊಸವರ್ಷವೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಕವಿಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಮರುದಿನದ ಬೆಳಗು ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.

ಸುದ್ದಿದಿನ.ಕಾಂ|ವಾಟ್ಸಾಪ್|9980346243

Continue Reading

Trending